127. Sut mae byw mewn ardaloedd gwledig yn cyfrannu at deimladau o unigrwydd mewn cymunedau gwledig amrywiol, a’r rôl y mae cymunedau’n ei chwarae wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldeb cymdeithasol
Dr Rachel Rahman, Stephanie Jones

Ardal wledig

Mae’r prosiect hwn yn ceisio deall amrywiaeth y poblogaethau sy’n profi unigrwydd yng nghefn gwlad Cymru gyda golwg ar ystyried sut y gellir cefnogi cymunedau i ddatblygu mentrau effeithiol i fynd i’r afael ag unigrwydd mewn modd sy’n gynhwysol ac yn ystyriol o natur amrywiol cymunedau gwledig.

Adran Seicoleg

Trydar – Psychology at Aber

Facebook – Psychology at Aberystwyth

Mwy o wybodaeth

Dr Rachel Rahman

Stephanie Jones

Adran Academaidd

Adran Seicoleg

Nesaf
Blaenorol