52. Ymateb rhewlifoedd yr Himalaya i newid hinsawdd
Dr Tristram Irvine-Fynn, Yr Athro Neil Glasser

Khumbu glacier

Yn yr Himalaya, garw uchel, mae pryderon mawr ynghylch newidiadau i rewlifoedd, a nodweddion cysylltiedig megis llynnoedd ag argaeau marian ac argaeau iâ a gorchudd malurion, yn enwedig o ran llifogydd posibl o lynnoedd yn ffrwydro, a all gael canlyniadau trychinebus i lawr yr afon.

Mae angen offer synhwyro o bell i fonitro'r nodweddion hyn mewn modd amserol a chost-effeithiol.

Nod y prosiect yw cryfhau gallu sefydliadau lleol yn Nepal ac India i fonitro rhewlifoedd.

Newyddion: Ymchwil yn dangos sut mae pyllau rhewllyd ar wyneb rhewlifoedd yr Himalaya yn dylanwadu ar lif y dŵr

Mwy o wybodaeth

Dr Tristram Irvine-Fynn

Yr Athro Neil Glasser

Adran Academaidd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Nesaf
Blaenorol