55. Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi (GRRaIN)
Dr Wyn Morris

Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymfalchïo mewn cael ei hystyried yn sefydliad entrepreneuraidd, ymchwil ac addysgu.

Mae strwythur trefniadol y Brifysgol yn arwain at rywfaint o waith rhagorol mewn perthynas ag ymgysylltu â busnes, entrepreneuriaeth a sgiliau.

Mae GRRaIN yn darparu gweithgareddau menter gyda llwyfan i arddangos yr hyn sydd gan Aberystwyth i'w gynnig.

Yn wahanol i ganolfannau entrepreneuriaeth generig, mae gan GRRaIN Aberystwyth y gwahaniaeth o ddarparu ar gyfer mentrau gwledig neu fentrau sy’n canolbwyntio ar wledig.

Bydd GRRaIN yn trosglwyddo gwybodaeth ac arfer gorau i'r busnesau gwledig hyn ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant.

Rhwydwaith Twf, Gwydnwch Gwledig ac Arloesi

Newyddion: Prosiect gan Ysgol Fusnes Aberystwyth yn anelu at rannu gwybodaeth â mentrau gwledig

Trydar – GRRaIN

Mwy o wybodaeth

Dr Wyn Morris

Adran Academaidd

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Nesaf
Blaenorol