76. Straen ac ymdopi mewn Nyrsys Arbenigol Canser
Kimberley Walker, Dr Simon Payne, Dr Rachel Rahman

Straen ac ymdopi mewn Nyrsys Arbenigol Canser

Mae'r prosiect hwn yn ceisio deall sut mae nyrsys canser arbenigol yn trafod straen ac ymdopi yn eu rôl gyda'r bwriad o hysbysu'r ffactorau sy'n cyfrannu at straen a blinder yn well.

Gan ddefnyddio dulliau cymysg, mae’r ymchwil yn ystyried i ba raddau y mae hunaniaeth sefydliadol a phroffesiynol nyrsys yn cyfrannu at y straen y gellir ei brofi wrth gyflawni eu rôl.

Adran Seicoleg – Ymchwil sy'n creu effaith

Trydar – Psychology at Aber

Facebook – Psychology at Aberystwyth

Mwy o wybodaeth

Kimberley Walker

Dr Simon Payne

Dr Rachel Rahman

Adran Academaidd

Adran Seicoleg

Nesaf
Blaenorol