126. Menter Dewis Choice: Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy’n profi trais a cham-drin domestig
Sarah Wydall

Sarah Wydall

Roedd ymchwil a gynhyrchwyd gan dîm Dewis Choice yn herio ymatebion blaenorol i Drais a Cham-drin Domestig oedd yn tybio bod trais ar sail rhywedd yn digwydd i fenywod dan 45 oed yn unig.

Gwellodd Menter Dewis Choice fynediad at gyfiawnder a llesiant i ddioddefwyr-oroeswyr trais a cham-drin domestig hŷn ledled Cymru, drwy gyflwyno gwasanaeth cyfiawnder a llesiant unigryw a gyd-gynhyrchwyd, oedd yn diogelu dioddefwyr-oroeswyr hŷn; llywio darpariaeth a chyflwyno gwasanaethau cyhoeddus yn fwy effeithiol i ddioddefwyr-oroeswyr ledled y DU; a llywio canllawiau ac ymgyrchoedd cenedlaethol yng Nghymru ar ddiogelu a gwarchod pobl hŷn.

Centre For Age Gender and Social Justice – Dewis Choice Initiative

Facebook – Law and Criminology at Aberystwyth University

Mwy o wybodaeth

Sarah Wydall

Adran Academaidd

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Nesaf
Blaenorol