98. Vinyards, rocks & soils
Yr Athro Alex Maltman

Vinyards, rocks & soils

Wrth i gynhyrchwyr gwin ddatgan yn gynyddol bwysigrwydd ac unigrywiaeth y priddoedd y mae eu gwinwydd yn tyfu ynddynt, mae llyfr gan ddaearegwr o Brifysgol Aberystwyth yn edrych ar sut y gall daeareg lunio gwinllan a’i chynnyrch.

Gwinllannoedd, Creigiau a Phriddoedd: Arweinlyfr y Carwr Gwin i Ddaeareg, mae Athro Emeritws Gwyddorau Daear Alex Maltman yn cyflwyno egwyddorion sylfaenol daeareg yng nghyd-destun gwin.

Newyddion: Daearegwr yn cyhoeddi llyfr am ddaeareg gwinllanoedd

Trydar – Geography and Earth Sciences @ Aber Uni

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Alex Maltman

Adran Academaidd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Nesaf
Blaenorol