141. Creu Man Diogelach: Cryfhau Amddiffyniad Sifil Ynghanol Gwrthdaro Treisgar
Yr Athro Berit Bliesemann de Guevara

Merched yn eistedd y tu allan yn gwisgo crysau-t pinc gyda 'Women Peacekeeping Team' wedi'i ysgrifennu ar y cefn.

Mae’r rhwydwaith rhyngwladol £2m hwn sy’n cael ei arwain gan Aberystwyth yn cefnogi ymchwil sy’n archwilio sut y gall trais yn erbyn sifiliaid gael ei atal neu ei atal gan sifiliaid heb ddefnyddio grym.

Mae'n helpu i gryfhau galluoedd sifil i greu lle mwy diogel ar gyfer adeiladu heddwch lleol mewn cymunedau yr effeithir arnynt gan wrthdaro yn Camerŵn, Colombia, Indonesia, Kenya, Myanmar, Nigeria, Palestina, Ynysoedd y Philipinau, De Swdan, a Gwlad Thai.

Creating Safer Space research network

[Mae mudiadau sifil diarfog fel Timau Diogelu Menywod De Sudan y Nonviolent Peaceforce yn gweithio i sicrhau diogelwch corfforfol mewn cymunedau sydd wedi’u heffeithio gan wrthdaro treisgar. Cydnabyddiaeth llun: Nonviolent Peaceforce.]

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Berit Bliesemann de Guevara

Adran Academaidd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Nesaf
Blaenorol