61. Gwella Arferion Amddiffyn Sifil ar gyfer Llu Heddwch Di-drais
Yr Athro Berit Bliesemann de Guevara

Gwella Arferion Amddiffyn Sifil ar gyfer Llu Heddwch Di-drais

Galluogodd mabwysiadu’r dull a ddyluniwyd trwy ymchwil yr Athro Bliesmann de Guevara Llu Heddwch Di-drais (NP) Myanmar i fynd i’r afael â phroblemau mynediad corfforol, ieithyddol a diwylliannol cyfyngedig i gymunedau buddiolwyr mewn modd effeithiol.

Gwnaethant hyn trwy:

  • Gwella dealltwriaeth gwrthdaro ac ymarfer rhaglennu NP
  • Cryfhau perchenogaeth leol ar arferion diogelu
  • Gwella ymddiriedaeth a chydweithio rhwng partneriaid lleol amrywiol

DrawingOut used with victims of violent conflict in Myanmar

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Berit Bliesemann de Guevara

Adran Academaidd

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Nesaf
Blaenorol