112. Cefnogaeth symudol i ffermwyr cefn gwlad
Yr Athro Chris Price

AgriAdvice

Rydym wedi gweithio gyda Choleg Amaethyddol Nigeria i gynhyrchu ap sy'n rhoi cyngor i ffermwyr cefn gwlad Affrica ar bob agwedd ar yr 20 o gnydau ac anifeiliaid mwyaf poblogaidd sy'n cael eu ffermio yn Nigeria.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda thair talaith yn Nigeria i gyflwyno'r ap i ffermwyr gwledig.

Google Play – AgriAdvice

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Chris Price

Adran Academaidd

Adran Cyfrifiadureg

Nesaf
Blaenorol