65. Yr Athro George A Schott
Yr Athro Eleri Pryse, Yr Athro Andrew Evans

Yr Athro George A Schott

Ymunodd George A Schott â’r Adran Ffiseg yn Aberystwyth fel darlithydd ym 1892 ac fe’i penodwyd yn Bennaeth Mathemateg Gymhwysol ym 1909.

Dyfarnwyd Gwobr Adams iddo gan Brifysgol Caergrawnt yn 2012 am ei draethawd ar Ymbelydredd Electromagnetic, a oedd yn cynnwys theori ymbelydredd o electronau perthnaseddol, a elwir bellach yn ymbelydredd synchroton.

Mae hyn yn bwysig mewn seryddiaeth radio ac yn darparu techneg bwerus i astudio strwythur mater. Gwnaethpwyd ef yn Gymrawd o'r Gymdeithas Frenhinol yn 1921.

The Royal Society Publishing – Professor G. A. Schott, 1868 - 1937

George Adolphus Schott

WorldCat – George Adolphus Schott

 

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Eleri Pryse

Yr Athro Andrew Evans

Adran Academaidd

Adran Ffiseg

Nesaf
Blaenorol