78. Dal Carbon a Storio Tanddaearol
Yr Athro Gennady Mishuris

Yr Athro Gennady Mishuris

Ynghyd â Rockfield Software Ltd rydym yn datblygu dulliau rhifiadol ar gyfer Dal Carbon a Storio Tanddaearol (CCUS).

Mae efelychiadau cyfrifiadurol sy'n defnyddio'r dulliau hyn yn rhoi atebion i'r cwestiynau mwyaf perthnasol wrth ddefnyddio CCUS - beth yw'r lle mwyaf effeithiol a diogel ar gyfer storio CO2 o dan y ddaear a ble?

Grant Cymrodoriaeth Ddiwydiannol Sêr Cymru yw hwn, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru.

Rockfield

Trydar – Mathemateg yn Aberystwyth

Facebook – AberMaths

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Gennady Mishuris

Adran Academaidd

Adran Mathemateg

Nesaf
Blaenorol