147. Polisi Bio-ynni, Defnydd Tir a Sero Net
Yr Athro Iain Donnison

Miscanthus

Mae ymchwil Prifysgol Aberystwyth (PA) wedi dylanwadu ar bolisi Llywodraeth y DU ar gnydau biomas a defnydd tir ar gyfer cyrraedd targedau sero net.

 Hysbysodd ymchwilwyr PA, trwy eu cyhoeddiadau, a chyfrannu cyngor, i adroddiadau Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU (CCC) ar Fiomas mewn Economi Carbon Isel (2018) a Defnydd Tir: Polisïau ar gyfer y DU Sero Net (2020). Roedd y ddau adroddiad hyn yn llywio 6ed Cyllideb Garbon y CSC (2020).

Mae ymchwilwyr PA hefyd wedi parhau i gyfrannu at bolisi defnydd tir trwy eu cyngor i Lywodraeth y DU ac Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) ar argaeledd biomas, ac ar gyrraedd targedau sero net.

UK Research and Innovation - Genome sequencing speeds up carbon-cutting potential of Miscanthus grass

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Iain Donnison

Adran Academaidd

IBERS

Nesaf
Blaenorol