81. Biofarcwyr wrin o amlygiad dietegol i wella iechyd a lles
Yr Athro John Draper

Biomarkers

Mae ein hymchwil wedi arwain at effaith ar ymarfer a pholisi proffesiynol, iechyd a lles, buddion masnachol a dealltwriaeth y cyhoedd.

Mae llwyfan technoleg sy'n canolbwyntio ar ddadansoddi cemeg wrin yn seiliedig ar ein hymchwil, gan ddarparu offer cywir, e.e. i ddangos y gall mentrau iechyd cyhoeddus gael effaith gadarnhaol ar ymddygiad bwyta, i ddarparu protocolau ar gyfer asesu maeth mewn treialon clinigol, i gefnogi honiadau iechyd sy'n gysylltiedig â bwydydd, ac i ddarparu seilwaith ar gyfer canfod diffyg maeth mewn aelodau bregus o'r gymdeithas.

Astudiaethau Achos Bwyta'n Iach

Mwy o wybodaeth

Yr Athro John Draper

Adran Academaidd

Adran Gwyddorau Bywyd

Nesaf
Blaenorol