17. Trawsnewid Cyflwyno Polisi Cyhoeddus Ymddygiadol ac Arferion Ymarferwyr drwy’r Rhaglen MBBI
Yr Athro Mark Whitehead

Trawsnewid Cyflwyno Polisi Cyhoeddus Ymddygiadol ac Arferion Ymarferwyr drwy’r Rhaglen MBBI

Datblygodd Ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth raglen hyfforddi MBBI (Deall Ymddygiad a Gwneud Penderfyniadau’n Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar).

Cyfrannodd y rhaglen hyfforddi at arferion y sector cyhoeddus yng Nghymru a sefydliadau eraill yn y DU.

Astudiaeth achos: Transforming Behavioural Public Policy Delivery and Practitioner Practices through the MBBI Programme

Trydar - Mark Whitehead

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Mark Whitehead

Adran Academaidd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Nesaf
Blaenorol