22. Newyn Canoloesol
Yr Athro Phillipp Schofield

Prof Phillipp Schofield

Yn y degawdau naill ochr i 1300 cafodd y rhan fwyaf o ogledd Ewrop ei tharo gan gyfres o ddigwyddiadau tywydd eithafol a arweiniodd at fethiant sylweddol y cynhaeaf.

Mae'r prosiect hwn yn archwilio'r ystod o ymatebion cymdeithasol ac economaidd i'r digwyddiadau argyfwng hyn ac yn cynnig cymhariaeth â digwyddiadau mwy diweddar a chyfredol ynghylch diogelwch bwyd.

Newyddion: Newyn canoloesol

Trydar – Phillipp Schofield

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Phillipp Schofield

Adran Academaidd

Adran Hanes a Hanes Cymru

Nesaf
Blaenorol