21. Ucheldiroedd Arfordirol: Treftadaeth a Thwristiaeth
Yr Athro Rhys Jones

Pentre Ifan

Mae'r prosiect yn ceisio defnyddio treftadaeth ddiwylliannol a naturiol ucheldiroedd arfordirol Mynyddoedd Cambria, Preseli, Wicklow a Blackstairs fel ffordd o hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy yn yr ardaloedd hyn.

Mae hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy yn helpu i greu cymunedau, bywoliaethau ac amgylcheddau mwy cynaliadwy.

CUPHAT

Trydar – CUPHAT

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Rhys Jones

Adran Academaidd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Nesaf
Blaenorol