92. Heb ei glywed/heb ei weld: Ail-gyflwyno Arferion yr 20fed Ganrif a Esgeulusw
Yr Athro Robert Meyrick, Dr Harry Heuser

Making the Gate

Mae Dr Harry Heuser a’r Athro Robert Meyrick yn hwyluso gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o arferion creadigol a fu unwaith yn amlwg ond sydd bellach wedi’u gwthio i’r cyrion a’r gwerthoedd cyfnewidiol y maent yn eu hadlewyrchu.

Gan adalw, dogfennu ac ailgyflwyno ystod eang o gynhyrchion diwylliannol o ddechrau i ganol yr 20fed ganrif, maent yn ennyn diddordeb ac ymgysylltiad cyhoeddus, gan gael effaith amlwg ar greadigrwydd, diwylliant a chymdeithas.

Er bod eu catalogau raisonné yn destunau cyfeirio safonol ar gyfer casglwyr, delwyr, arwerthwyr a churaduron amgueddfeydd ledled y byd, mae eu harddangosfeydd yn galluogi sefydliadau diwylliannol allweddol fel Academi Frenhinol y Celfyddydau, yn ogystal â lleoliadau rhanbarthol, i ymestyn eu cyrhaeddiad er budd cynulleidfa ehangach a mwy cynhwysol.

Astudiaeth achos: Unheard/Unseen: Re-presenting Neglected 20th-Century Practices

Trydar – Aber School of Art

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Robert Meyrick

Dr Harry Heuser

Adran Academaidd

Yr Ysgol Gelf

Nesaf
Blaenorol