118. Summer, Autumn, Winter, Spring: Ehangu patrymau theatrig cyflwyno a chynrychioli mewn ymarfer theatr cyfranogol
Yr Athro Simon Banham

Summer, Autumn, Winter, Spring

Roedd Summer, Autumn, Winter, Spring yn bedwarawd cyfun o bedwar gwaith llwyfan ar wahân, a grëwyd ac a gynhyrchwyd gan Quarantine (UK) rhwng 2014 a 2016, ac a ddatblygwyd gan yr Athro Simon Banham fel Senograffydd ac un o’r ymarferwyr arweiniol yn y cwmni ers ei sefydlu.

Cyflwynodd ymagweddau newydd at waith llwyfan cyfranogol a drawsnewidiodd natur ymgysylltiad a phrofiad perfformiwr, cyfranogwr a chynulleidfa.

Roedd yn cynnwys aelodau o’r cyhoedd yn y gwaith o greu a pherfformio digwyddiad theatrig hunan-fyfyriol, ac yn ymgorffori ymchwiliadau dramatwrgaidd a golygfaol o foeseg a gwleidyddiaeth presenoldeb a chynrychiolaeth i greu archwiliad epig o le a phersonoliaeth.

Manchester International Festival

Trydar – AU Theatre Film & TV

Facebook Aberystwyth TFTS News & Events / Newyddion & Digwyddiadau

Staging Places Simon Banham

 

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Simon Banham

Adran Academaidd

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Nesaf
Blaenorol