7. The Persians, Coriolan/us and …’: cyfres o berfformiadau safle-benodol
Yr Athro Simon Banham, Dr Mike Brookes

Perfformiad National Theatre Wales o Coriolan/ni

Fe wnaeth staff yr adran Mike Pearson, Mike Brookes a Simon Banham lunio, dylunio a chyfarwyddo cynyrchiadau theatr o The Persians (2010) Aeschylus ar gyfer National Theatre Wales (NTW).

Roedd y cynyrchiadau theatr ar gyfer gyfer tymor lansio NTW a Coriolan/ni ar gyfer NTW yng Ngŵyl Shakespeare y Byd/Llundain 2012 ar safleoedd y tu allan i’r awditoriwm.

Mae effeithiau’r cynyrchiadau hyn ar:

  1. Bywyd diwylliannol – wrth gynhyrchu ffurfiau newydd o fynegiant artistig, darparu cynhyrchion perfformio arloesol, a chyfoethogi gwerthfawrogiad, dealltwriaeth a dychymyg y cyhoedd;
  2. Polisi ac ymarfer – wrth wella statws NTW, hysbysu a dylanwadu ar raglennu a dangos y gellir cynhyrchu gwaith o safon ryngwladol yn rhanbarthol;
  3. Ymarfer proffesiynol – wrth arloesi a chyfrannu syniadau, dulliau a dulliau gweithredu gwreiddiol.

Astudiaeth achos: The Persians, Coriolan/us and...': a series of site-specific performances created for, and produced by, National Theatre Wales (NTW).

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Simon Banham

Dr Mike Brookes

Adran Academaidd

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Nesaf
Blaenorol