37. Ewynau yn y Gofod
Yr Athro Simon Cox

Ewynau

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o nifer o sefydliadau ledled y byd sy'n ymwneud â'r arbrofion ar ewynnau sy'n cael eu cynnal ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol.

Mae'r astudiaeth amlwladol hirsefydlog hon ar briodweddau ewynau gwlyb mewn microgravity yn arwain at well modelau mathemategol o ffurfio ewyn.

Mae hyn yn galluogi cynhyrchu bwydydd â gwead mwy cyson a pharhaol a gwelliannau i brosesau diwydiannol megis echdynnu olew a phuro mwynau.

Simon Cox

Trydar – FoamsAtAber

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Simon Cox

Adran Academaidd

Adran Mathemateg

Nesaf
Blaenorol