70. Fflachlifoedd mewn anialwch/tir sych
Yr Athro Stephen Tooth

Yr Athro Stephen Tooth

Mae gwlyptiroedd mewn tiroedd sych yn cael eu hanwybyddu’n gyffredin ond maent yn darparu ystod o wasanaethau ecosystemau hanfodol ar lefelau lleol, rhanbarthol a byd-eang.

Mae ymchwilwyr PA yn hyrwyddo gwyddoniaeth a rheolaeth y tirweddau a'r ecosystemau pwysig hyn, mewn cydweithrediad â phartneriaid rhyngwladol yn Awstralia, Tsieina, Ewrop, de Affrica, a De a Gogledd America.

The Wetlands in Drylands (WiDs) Research Network

Mwy o wybodaeth

Yr Athro Stephen Tooth

Adran Academaidd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Nesaf
Blaenorol