Dyddiadau Cyfarfodydd y Panel Moeseg Ymchwil

Dylid anfon ceisiadau drwy’r ebost, deg diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod perthnasol, at Ymchwil, Busnes ac Arloesi (moeseg@aber.ac.uk est. 1694)

 

Cyfarfod

Dyddiad

 
Panel Moeseg Ymchwil

Dydd Mercher 20 Ebrill (dyddiad cau 9 Ebrill)                                   

 

Dydd Mercher 26 Mai (dyddiad cau 14 Mai)

 

Dydd Mercher 7 Gorfennag (dyddiad 25 Mehefin)

 

Dydd Mercher 25 Awst (dyddiad 13 Awst)

 

 

 
     

 

Efallai y byddwch hefyd â diddordeb mewn: