Dyddiadau Cyfarfodydd y Panel Moeseg Ymchwil

Dylid anfon ceisiadau drwy’r ebost, deg diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod perthnasol, at Ymchwil, Busnes ac Arloesi (moeseg@aber.ac.uk est. 1694)

 

Cyfarfod

Dyddiad

 
Panel Moeseg Ymchwil

Dydd Mercher 24 Tachwedd (dyddiad cau 12 Tachwedd)                                   

 

Dydd Mercher 26 Ionawr (dyddiad cau 14 Ionawr)

 

Dydd Mercher 23 Chwerfror (dyddiad 11 Chwerfror)

 

Dydd Mercher 30 Mawrth (dyddiad 18 Mawrth)

 Dydd Mercher 27 Ebrill (dyddiad 14 Ebrill)

 Dydd Mercher 25 Mai (dyddiad 13 Mai)

Dydd Mercher 29 Mehefin (dyddiad 17 Mehefin)

Dydd Mercher 27 Gorfennaf (dyddiad 15 Gorfennaf)

Dydd Mercher 31 Awst (dyddiad 19 Awst)

 

 
     

 

Efallai y byddwch hefyd â diddordeb mewn: