Dyddiadau Cyfarfodydd y Panel Moeseg Ymchwil

Dylid anfon ceisiadau drwy’r ebost, deg diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod perthnasol, at Ymchwil, Busnes ac Arloesi (moeseg@aber.ac.uk)

 

Cyfarfod

Panel Moeseg Ymchwil

Dyddiadau

Dydd Mercher 25 Hydref (dyddiad cau gwaith papur 13 Hydref)                                  

Dydd Mercher 29 Tachwedd (dyddiad cau gwaith papur 17 Tachwedd)

Dydd Mercher 31 Ionawr (dyddiad cau gwaith papur 19 Ionawr)

Dydd Mercher 28 Chwerfror (dyddiad cau gwaith papur 16 Chwerfror)

Dydd Mercher 27 Mawrth (dyddiad cau gwaith papur 15 Mawrth)

Dydd Mercher 24 Ebrill (dyddiad cau gwaith papur 12 Ebrill)

Dydd Mercher 29 Mai (dyddiad cau gwaith papur 17 Mai)

Dydd Mercher 26 Mehefin (dyddiad cau gwaith papur 14 Mehefin)

Dydd Mercher 31 Gorfennaf (dyddiad cau gwaith papur 19 Gorfennaf)