Pecyn Cymorth Effaith Ymchwil

Cymerwch gipolwg ar ei'n tudalennau i weld pam fod effaith yn ganolog i ymchwil y Brifysgol, pa ffynonellau cyllid sydd ar gael, a sut y gallwch fynd ati i ddatblygu a chofnodi effaith eich ymchwil. Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost (ymchwil@aber.ac.uk).