Gwasanaeth Lles

Cysylltu â ni

E-bost: studentwellbeing@aber.ac.uk

Rhif ffôn: 01970 6211761 / 622087

Oriau agor: Mae ein gwasanaethu ar gael yn rhithiol a dros y ffôn rhwng 9 y.b. a 5 y.h. Dydd Llun – Dydd Iau a rhwng 9 y.b. a 4 y.h. ar Ddydd Gwener.

Dilynwch ni ar:

  • Facebook
  • Instagram: @aberstudentservices
  • Twitter: @StuServicesAber