Gwybodaeth am Ddiogelu Data ar gyfer Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd

Mae Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd drwy gydymffurfio â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), y Ddeddf Diogelu Data, deddfwriaeth gysylltiedig arall ac arfer gorau.

I gael gwybod mwy am Bolisi Diogelu Data a chanllawiau’r Brifysgol, ac i weld manylion cyswllt Rheolwr Diogelu Data a Hawlfraint y Brifysgol, cliciwch ar y ddolen isod:

https://www.aber.ac.uk/cy/infocompliance/dp/

Gwybodaeth am Ddiogelu Data ar gyfer ein Gwasanaethau