Ar ôl Oriau Gwaith

Materion neu argyfyngau meddygol neu ddeintyddol

Materion neu argyfyngau meddygol neu ddeintyddol

Problemau iechyd meddwl neu argyfyngau

Problemau iechyd meddwl neu argyfyngau

 • Mewn argyfwng gallwch ffonio 999, neu fynd i Adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Bronglais http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/41177
 • Os oes gennych Nyrs Seiciatrig Gymunedol neu gyswllt argyfwng ffoniwch nhw ar y rhifau a ddarparwyd i chi
 • Gorwellion Canolfan Gymunedol Iechyd Meddwl - Llanbadarn Rd, Aberystwyth, SY23 1HB - 01970 615448
 • Os ydych wedi cofrestru gyda phractis Meddyg Teulu lleol ffoniwch eich practis. Bydd eich galwad yn cael ei throsglwyddo i’w gwasanaeth Meddyg Teulu y tu allan i oriau. Mae manylion cyswllt practisiau Meddyg Teulu lleol ar gael drwy’r ddolen ganlynol: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/directory/gps/
 • Y SAMARIAID https://www.samaritans.org/cymru/samaritans-cymru/ 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)
  Y SAMARIAID (Llinell Gymraeg): 0808 164 0123
  • Nos Lun - 6pm - 1am
  • Nos Fawrth 7pm - 11pm
  • Dydd Mercher 2pm - 6pm and 7pm - 10pm
  • Dydd Iau 2pm - 6pm and 7pm - 1am
  • Nos Wener 7pm - 1am
  • Nos Sadwrn 3pm - 1am
  • Nos Sul 7pm - 1am
 • Os yw myfyrwyr Aberystwyth yn mynd drwy amser caled, erbyn hyn fe allant gael cymorth ar-lein am ddim gan Togetherall. P'un ydych chi'n ei chael hi'n anodd cysgu, yn teimlo'n isel, dan straen, neu'n methu ymdopi, fe all Togetherall eich helpu i gael cymorth, gafael yn yr awenau, a theimlo'n well.
 • C.A.L.L. Helpline - Mae rhadffôn 0800 132737 ar gael 24 awr y dydd 7 diwrnod yr wythnos neu ewch i'w gwefan www.callhelpline.org.uk
 • Os ydych am gysylltu gyda cwnselydd dros y cyfnod cau ewch i https://carefirst-lifestyle.co.uk/cy/ a chofrestrwch fel a ganlyn: Enw defnyddiwr: abu002 a Cyfrynair: student

Angen siarad â rhywun/gofidio/hiraethus?

Angen siarad â rhywun/gofdio/hiraethus?

Os ydych yn credu bod myfyriwr ar goll

Os ydych yn credu bod myfyriwr ar goll

Marwolaeth Myfyriwr

Marwolaeth Myfyriwr

 

Clefydau Heintus/Hysbysadwy

Clefydau Heintus/Hysbysadwy

• Mewn argyfwng gallwch ffonio 999, neu ewch i Adran Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Bronglais http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/41177

Os ydych wedi cofrestru gyda phractis Meddyg Teulu lleol ffoniwch eich practis. Bydd eich galwad yn cael ei throsglwyddo i’w gwasanaeth Meddyg Teulu y tu allan i oriau. Mae manylion cyswllt practisiau Meddyg Teulu lleol ar gael drwy’r ddolen ganlynol: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/hafan

• Galw Iechyd Cymru 0845 4647

Pryderon ynglŷn â diogelwch plentyn/oedolyn agored i niwed

Pryderon ynglŷn â diogelwch plentyn/oedolyn agored i niwed

Os byddwch chi’n poeni fod yr unigolyn dan sylw mewn peryg ar hyn o bryd, ffoniwch yr heddlu ar 999.

Neu adroddwch eich pryderon i Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion tu allan I oriau swyddfa ar Cysylltwch - Cyngor Sir Ceredigion 0300 4563554 https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/lles-a-gofal/cysylltwch/