Cyflwyniadau Lles y Myfyrwyr

Cyflwyniadau ar sail tystiolaeth, wedi'u datblygu a'u cyflwyno gan ymarferwyr cymwys i'ch helpu chi i reoli eich sefyllfa.

Awgrymiadau am ymdopi yn ystod yr arholiad ei hun

Yr arholiadau ac aseiniadau yw uchafbwynt yr holl waith caled a wnewch, ond gall straen a phryder wneud ichi deimlo nad yw’n bosib ichi lwyddo. 

Bydd y cyflwyniad yn trafod:

  • Sut i leihau straen academaidd
  • Awgrymiadau am astudio ac adolygu
  • Strategaethau i gadw straen dan reolaeth
  • Cynorthwyo’ch ffrindiau
  • Awgrymiadau am ymdopi yn ystod yr arholiad ei hun

Ni fydd y gweithdy ar ffurf darlith, a bydd yn cynnwys ymarferiadau ymlacio ymarferol i’ch cynorthwyo i beidio cynhyrfu ac i gadw’n hyderus ac yn barod i wneud eich gorau.

Dyddiadau

Dydd Mercher 13:30 – 15:00

Does dim cyflwyniad wedi amserlennu ar hyn o bryd

Archebwch eich lle yma