Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth. Defnyddiwch y ffurflen isod i anfon eich sylwadau, eich cwynion a’ch canmoliaeth atom.

Does dim angen i chi gynnwys eich enw a’ch manylion e-bost, ond po fwyaf o wybodaeth y byddwch yn ei rhoi, gorau oll y gallwn ymateb yn effeithiol i’ch adborth.

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.