Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear- Ble alla i fynd?

Os ydych chi'n astudio yn yr adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, ac yr hoffech chi dreulio amser yn astudio dramor, gallwch ddewis o'r partneriaid byd-eang isod. Dewiswch ychydig o opsiynau, oherwydd efallai na fydd lle ar gael yn eich dewis cyntaf.

Ar gyfer ymholiadau blwyddyn integredig dramor, cysylltwch â Dr Jesse Heley.