Gwyddorau Bywyd- Ble alla i fynd?

Os ydych chi'n astudio yn yr athrofa Gwyddorau Bywyd, ac yr hoffech chi dreulio amser yn astudio dramor, gallwch ddewis o'r partneriaid byd-eang isod. Dewiswch ychydig o opsiynau, oherwydd efallai na fydd lle ar gael yn eich dewis cyntaf.

Y Cydlynydd Cyfnewid ar gyfer Gwyddorau Bywyd yw Dr Debbie Nash

Canada