Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)

Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)

Dyma gyflwyno ein rhaglen Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) newydd.

Yn rhan o Ysgol Addysg y Brifysgol, mae ein rhaglen TAR yn gyfuniad o dechnegau traddodiadol a dulliau modern i’ch paratoi at yrfa lwyddiannus yn addysgu.

Ein hymrwymiad yw eich helpu chi i ddatblygu’ch potensial er mwyn i chwithau, yn eich tro, fedru helpu pob plentyn neu berson ifanc i gyflawni eu potensial hwythau.