Pam Aberystwyth?

Dysgu a byw mewn amgylchedd eithriadol

  • Prifysgol Y Flwyddyn Ar Gyfer Ansawdd y Dysgu- Canllaw Prifysgolion DA 2018, The Times & The Sunday Times, 2018. 
  • Ymhlith y 5 Prifysgol orau yn y DU a’r Gorau yng Nghymru am Fodlonrwydd Cyffredinol y Myfyrwyr, ACF 2017*
  • 3ydd yng Nghymru yng nghynghrair y Times/Sunday Times Good University Guide 2016
  • Ymysg y 40 o Brifysgolion gorau yn y DU, Times Higher Education World University Rankings 2016-17
  • Y Brifysgol ddiogelaf yng Nghymru ac ymysg y 10 diogelaf yn y DU, the Complete University Guide 2016
  • 95% o’n graddedigion mewn swyddi neu Addysg bellach o few 6 mis o raddio, DLHE 2017
  • 95% o ymchwil y Brifysgol o safon a gydnabyddir yn rhyngwladol neu’n uwch, REF 2014

*Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn cael eu cymharu yn erbyn rhestr o sefydliadau addysg uwch a geir yn The Times & Sunday Times Good University Guide 2018