Digwyddiadau Ymchwil

Yn rhan o’n hymrwymiad i gynhyrchu a rhannu ymchwil newydd a dyfeisgar, mae’r Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymchwil bob blwyddyn. Mae pob digwyddiad ymchwil yn galluogi myfyrwyr, staff, a siaradwyr amlwg o brifysgolion eraill i rannu a datblygu eu gwaith ymchwil presennol mewn amgylchedd cadarnhaol a chefnogol.

Mae’r seminarau hyn yn agored i unrhyw fyfyriwr a staff o fewn a’r tu allan i’r brifysgol. Maent hefyd yn agored i unrhyw aelod o’r cyhoedd ac ni chodir tâl mynediad. Felly, os gwelwch ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i chi, cofiwch ddod. 

I weld rhestr y digwyddiadau ymchwil sydd i ddod, cymerwch olwg ar y tabl isod:

Dyddiad, Amser a LleoliadSiaradwr a Theitl y PapurDolen Microsoft Teams

21 Hydref 4:30yh Microsoft Teams

Glen Creeber, ‘Never Ending Stories: Reconsidering complex TV and the historical evolution of the new multiarc drama serial’   
4 Tachwedd, 10yb Microsoft Teams Tanja Beer (Griffith University, Australia), ‘Ecoscenography: An Introduction to Ecological Design for Performance’

Join Microsoft Teams Meeting

11 Tachwedd, 4:30yh Microsoft Teams

Ffion Jones, ‘How to talk to my Dad and other stories: Gendered, embodied knowledge within a Welsh agricultural context and the importance of listening to farmers in the rewilding debate'

Join Microsoft Teams Meeting

18 Tachwedd, 4:30yh Microsoft Teams

Roger Owen, ‘Cafflogion, Endemism and Exile: Returning to a novel by R. Gerallt Jones

Join Microsoft Teams Meeting

2 Rhagfyr, 4:30yh Microsoft Teams

Joanna Zylinska (Goldsmiths, University of London), ‘Hydromedia: From water literacy to aqueous politics’

Join Microsoft Teams Meeting

9 Rhagfyr, 4.30yh Microsoft Teams

Janet McCabe (Birkbeck, University of London), ‘Divided Bodies, Crossing Borders, Transnational Encounters: towards a feminist approach to transnational TV studies’

Join Microsoft Teams Meeting