Digwyddiadau Ymchwil

Yn rhan o’n hymrwymiad i gynhyrchu a rhannu ymchwil newydd a dyfeisgar, mae’r Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymchwil bob blwyddyn. Mae pob digwyddiad ymchwil yn galluogi myfyrwyr, staff, a siaradwyr amlwg o brifysgolion eraill i rannu a datblygu eu gwaith ymchwil presennol mewn amgylchedd cadarnhaol a chefnogol.

Mae’r seminarau hyn yn agored i unrhyw fyfyriwr a staff o fewn a’r tu allan i’r brifysgol. Maent hefyd yn agored i unrhyw aelod o’r cyhoedd ac ni chodir tâl mynediad. Felly, os gwelwch ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i chi, cofiwch ddod. 

I weld rhestr y digwyddiadau ymchwil sydd i ddod, cymerwch olwg ar y tabl isod:  

Dyddiad, Amser a LleoliadSiaradwr a Theitl y Papur
9 Hydref 2019, 4:30-6yp, Sinema Parry-Williams Dr. Andrew Filmer 'Endurance Running as Gesture in Contemporary Theatre and Performance'
16 Hydref 2019, 4.30-6yp, Stiwdio RGJ Dr. Kim Knowles: ‘Putting Theory into Practice: An auto-ethnographic account of Film Farm’
30 Hydref, 2019 4.30-6yp, Sinema Parry-Williams Dr. Greg Bevan ‘Exemption from Meaning: Documentary, Temporality and non-functional Ceramics’ 
6 Tachwedd 2019, 5-6:30yp, Sinema Parry-Williams Prof. Mike Pearson, ‘A Performance Bestiary: Survivals and Extinctions’
13 Tachwedd 2019, 4.30-6yp, Sinema Parry-Williams  Dr. Kate Woodward, ‘The Local, the global and the rural in Hinterland
20 Tachwedd 2019, 4.-5yp, Sinema Parry-Williams Johanna Karlsson “For my country, Canada” Ben Johnson and the Dublin Enquiry' 
20 Tachwedd 2019, 5-6yp, Sinema Parry-Williams Kieran Holland 'A Spectacle of Desire: The Construction of Successful and Unsuccessful Neoliberal Subjects at Urban Road Races'
20 Tachwedd 2019, 6.30-8yp, Stiwdio’r Ffowndri Dialogues in Contemporary Theatre - David Rudkin
27 Tachwedd 2019, 4.30-6yp, Sinema Parry-Williams Dr Stephanie Jones: 'Loaded Magazines: James Bond and British men’s mags in the Pierce Brosnan era’
4 Rhagfyr 2019, 4.30-6yp, Stiwdio’r Ffowndri:  Dialogues in Contemporary Theatre - Ed Thomas
11 Rhagfyr 2019, 4:30-6yp, Sinema Parry-Williams Dr Mike Brookes and Dr Rosa Casado: 'Performing an expanded sense of place / The sky was clear in those days…'
19 Chwefror 2020, 4:30-6yp, Sinema Parry-Williams Dr. Garry Whannel (University of Bedfordshire), ‘Whose authenticity? “Being there”, and the big screen: problems of performance and “experience”
26 Chwefror 2020, 4:30-6yp, Sinema Parry-Williams Dr. Gareth Evans, 'Glorious Failures: the queer art of failure in the theatre of Aled Jones Williams'
4 Mawrth  2020, 4.30-6:30yp, Sinema Parry-Williams Dr. Laura Stephenson, ‘Sadder, Darker and Alive: Self, Suffering and Psychoanalysis in Cinema
11 Mawrth 2020, 4.30-6:30yp, Sinema Parry-Williams Dr. Lara Kipp, ‘From Marlene to Conchita: Gender Performativities and Iconicity in “Naked” Dresses’
18 Mawrth 2020, 4.30-6:30yp, Sinema Parry-Williams Dr. Glen Creeber, 'Never Ending Stories: Reconsidering complex TV through an historical examination of the new multiarc miniseries'
26 Mawrth 2020, 6yp, Sinema Parry-Williams Home in E Major by Tamar Rachkowsky (Duke University, North Carolina
22 Ebrill 2020, 4.30-6:30yp, lleoliad i’w gadarnhau Melanie Wilson (artist rhyngddisgyblaethol), teitl i’w gadarnhau
29 Ebrill 2020, 4.30-6:30yp, Sinema Parry-Williams Dr. Ffion Jones, ‘How to talk to my Dad and other stories: Gendered, embodied knowledge within a Welsh agricultural context and the importance of listening to farmers in the rewilding debate'
6 Mai 2020, 4.30-6:30yp, Sinema Parry-Williams Dr. Piotr Woycicki, ‘Manufacturing ‘Dissent’ in Thoughts that can be Danced’