Dr Jamie Medhurst

BA (Anrh), MLib, PhD, FRHistS, FHEA

Dr Jamie Medhurst

Reader in Television and Media History

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Proffil

Yn enedigol o Bont-y-pwl, cefais fy nwyn fyny yng Nghasnewydd, de Cymru a mynychu Ysgol Gymraeg Casnewydd (1973-79) ac Ysgol Gyfun Rhydfelen (1979-86). I Aberystwyth wedyn i astudio ar gyfer gradd mewn Hanes a graddio ym 1989 cyn gwneud cwrs ôl-raddedig mewn Astudiaethau Gwybodaeth, eto yn Aberystwyth (ble arall?!).

Ers 1996, rwyf wedi bod yn Ddarlithydd (yna Uwch Darlithydd ac yna Darllenydd) yn yr Adran a chyn hynny fe fûm yn Diwtor Astudiaethau Gwybodaeth yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth (1993-96) yn dysgu ar wasanaethau a ffynonellau gwybodaeth i'r cyfryngau. Rwyf wedi ymgymryd â gwahanol swyddi gweinyddol a rheolaethol yn yr Adran/Prifysgol: Dirprwy Ddeon Cyfadran y Celfyddydau (2005-2008), Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu (2007-2010) a Phennaeth Adran (Ionawr 2011 - Gorffennaf 2014 ac Awst 2018 - Ionawr 2019). Rwyf yn briod ac mae gennym ddwy ferch a mab. Y tu allan i'r gwaith rwyf yn mwynhau rygbi (gwylio yn hytrach na chwarae y dyddiau hyn!), treulio amser gyda'r plant - a chwarae'r organ (a weithiau pregethu) yn Eglwys San Mihangel yn Aberystwyth. Treulir rhan o fis Rhagfyr mewn siwt coch a gwyn, 'sgidiau du, a barf gwyn ffals.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rwy'n Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol a'r Academi Addysg Uwch ac yn arholwr allanol ym Mhrifysgol Stirling (MSc Media Management) a Phrifysgol Edge Hill (BA Film, Television and Media). Rwyf wedi arholi oddeutu 15 traethawd hir PhD fel arholwr allanol mewn prifysgolion yn y DU ac Awstralia. Rwyf yn aelod o Bwyllgor Llywio rhwydwaith ymchwil hanes y cyfryngau, EMHIS (https://emhis.blogg.lu.se/). Adolygais bapurau i Contemporary Wales, Critical Studies in Television, Media History a Twentieth Century British History ynghyd â chynigion am lyfrau i Routledge, Sage Publications a Palgrave-Macmillan.

Dysgu

Ymchwil

Hanes teledu; hanes darlledu cyhoeddus (PSB); hanes a hanesyddiaeth y cyfryngau; archifau teledu; y cyfryngau a chymdeithas yng Nghymru.

Rwyf yn gweithio ar bedwar prosiect ar hyn o bryd:

The Early Years of Television and the BBC (llyfr i'w gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Caeredin yn 2020)

A Decade of Change: television and society in Wales in the 1970s (llyfr i'w gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2022)

Public Service Broadcasting in Britain, 1960-1990

British Documentary from Cinema to Television

Grantiau/Ysgoloriaethau Ymchwil:

  • Gwobr Syr David Hughes Parry, 2006/07, i gynorthwyo gwaith ar lyfr (A History of Independent Television in Wales, 1956-1968).
  • Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Medi 2008-Ionawr 2009 - cyfnod ymchwil i gwblhau llyfr (A History of Independent Television in Wales, 1956-1968).
  • Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig, Tachwedd 2008-Awst 2009; The Early Years of Television and the BBC, 1923-1939.
  • Cronfa Ymchwil Prifysgol Aberystwyth, Tachwedd 2008-Awst 2009; The Early Years of Television and the BBC, 1923-1939;
  • Grant Cynhadledd Dramor yr Academi Brydeinig, 'Television: the experimental moment 1935-1955', Prifysgol Paris 8, 27-29 Mai 2009.
  • Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Chwefror 2010-Ionawr 2012; rhwydwaith ymchwil ryngwladol ar hanes darlledu

Arolygu ac Arholi MPhil/PhD:

Yn ddiweddar rwyf wedi arolygu tan ei gwblhau waith myfyriwr MPhil a oedd yn ymchwilio i frwydr drwyddedu ITVyng Nghymru a Gorllewin Lloegr yn 1967 a myfyriwr PhD yn ymchwilio i dwf rhaglenni dogfennol hanes yn y 1980au a'r 1990au. Rwyf wedi arholi nifer o draethodau ymchwil PhD yn y meysydd hyn, gan gynnwys darlledu gwasanaeth cyhoeddus, teledu Tsieiniaidd, radio lleol yn Lloegr, portreadau o Gymru mewn drama deledu ddogfennol a rhyngweithiol. Byddai gen i ddiddordeb i glywed gan ddarpar fyfyrwyr ymchwil sy'n dymuno archwilio unrhyw agwedd ar hanes darlledu neu faterion cysylltiedig â darlledu a hunaniaeth genedlaethol.

Cyfrifoldebau

Uwch Diwtor Adrannol (Semester 2, gyda Dr Kate Woodward)

Cyd-gysylltydd Gradd, Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu

Cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Hanes y Cyfryngau Aberystwyth

Arweinydd Datblygu Rhaglen Prifysgol Aberystwyth, Rhaglen Hyfforddi Doethuriaethol y De Orllewin a Cymru (SWW DTP)

Prif Olygydd, Media History

Grwpiau Ymchwil

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Llun 11.00-13.00
  • Dydd Mercher 10.00-12.00

Cyhoeddiadau

Medhurst, J 2019, Theatre, Film and Television in Wales in the Twentieth Century. in G Evans & H Fulton (eds), The Cambridge History of Welsh Literature. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 637-652. https://doi.org/10.1017/9781316227206
Medhurst, J 2018, 'Mea Maxima Culpa: John Reith and the development of television' Media History, vol. 25, no. 4. https://doi.org/10.1080/13688804.2018.1530976
Medhurst, J, The History of the BBC: Ally Pally, 2018, Web publication/site.
Medhurst, J 2017, ''What a Hullabaloo!': Launching BBC Television in 1936 and BBC2 in 1964' Journal of British Cinema and Television.
Medhurst, J 2016, Beveridge and Broadcasting in the 1950s. in J Medhurst, S Nicholas & T O'Malley (eds), Broadcasting in the 1950s in the UK and US: Historical Perspectives. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 29-47.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil