Prof Simon Banham

BA (Hons)

Prof Simon Banham

Athro

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Proffil

Simon Banham wedi treulio'r 30 mlynedd diwethaf yn gweithio fel Dylunydd Scenograffeg / Theatr. Bu'n Bennaeth Dylunio (1991-1995) yn Theatr Contact, Manceinion, ac mae ganddi berthynas hir a pharhaus gyda Theatr Cerddoriaeth Cymru. Mae'r rhan fwyaf o'i gwaith cyfredol gyda Quarantine, y cwmni cyd-sefydlodd gyda chyfarwyddwyr Richard Gregory a Renny O'Shea yn 1998.

Ers Medi 1999 mae wedi dysgu yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gwybodaeth Ychwanegol

The Persians a gynlluniwyd gan Simon Banham / Mike Brookes i'r Theatr Genedlaethol Cymru enillodd y TMA (Cymdeithas Rheoli Theatr) Dyfarniad 'Cynllunio Gorau 2010'.

Greek a gynlluniwyd gan Simon Banham ar gyfer Theatr Cerdd Cymru dyfarnwyd 'Gyflawniad Eithriadol yn Opera' ar gyfer 2011 a gyflwynwyd gan Wobrau Theatr DU.

Ymchwil

Senograffeg fel cydawdur wrth greu perfformiadau. Senograffeg fel 'testun' amgen a chyd-ddibynnol, gyda chwmni theatr Quarantine: Materion a thiriogaeth sy'n ymwneud â gweithio gyda 'arbenigwyr bob dydd', perfformwyr heb eu hyfforddi, gan greu esthetig gwrth theatraidd, theatraidd iawn, amgylcheddau perthynol, ac awydd i greu 'sefyllfaoedd 'yn y gwaith sydd wedi ei leoli ar y ffin rhwng theatr a dawns. Mae integreiddio senograffeg perthynol o fewn greu a chomisiynu Theatr Opera / cerddoriaeth gyfoes.

Cyhoeddiadau

Banham, S, Hunter, S, Brady, M & O'Shea, R (eds) 2019, Summer. Autumn. Winter. Spring. Staging Life and Death. Manchester University Press. <https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526143471/>
Ladd, E, Banham, S, Brummer, L, Pelczynska, W, Vass, I, Cheuk Yin, M, Lee, J, Bergenheim, H, Gosheven, G, Sandys, K, Emberton, G, Aloni, I, Davies, R, Podraza, H & Rhodes, K, It Will Come Later, 2018, Performance, Krakowskie Centrum Choreograficzne, Krakow.
Banham, S, It Will Come Later, 2018, Design, Krakowskie Centrum Choreograficzne, Krakow.
Banham, S, What is the City but the people?, 2017, Performance, Manchester International Festival, Manchester.
Banham, S, Summer, Autumn, Winter, Spring, 2016, Performance, Quarantine, Manchester.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil