Prof Simon Banham

BA (Hons)

Prof Simon Banham

Athro

Pennaeth Adran (Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu)

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Manylion Cyswllt

Proffil

Simon Banham wedi treulio'r 30 mlynedd diwethaf yn gweithio fel Dylunydd Scenograffeg / Theatr. Bu'n Bennaeth Dylunio (1991-1995) yn Theatr Contact, Manceinion, ac mae ganddi berthynas hir a pharhaus gyda Theatr Cerddoriaeth Cymru. Mae'r rhan fwyaf o'i gwaith cyfredol gyda Quarantine, y cwmni cyd-sefydlodd gyda chyfarwyddwyr Richard Gregory a Renny O'Shea yn 1998.

Ers Medi 1999 mae wedi dysgu yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Gwybodaeth Ychwanegol

The Persians a gynlluniwyd gan Simon Banham / Mike Brookes i'r Theatr Genedlaethol Cymru enillodd y TMA (Cymdeithas Rheoli Theatr) Dyfarniad 'Cynllunio Gorau 2010'.

Greek a gynlluniwyd gan Simon Banham ar gyfer Theatr Cerdd Cymru dyfarnwyd 'Gyflawniad Eithriadol yn Opera' ar gyfer 2011 a gyflwynwyd gan Wobrau Theatr DU.

Dysgu

Module Coordinator
Coordinator
Lecturer
Additional Lecturer
Tutor
Blackboard Dept Admin

Senograffeg a Dylunio Theatr.

Ymchwil

Senograffeg fel cydawdur wrth greu perfformiadau. Senograffeg fel 'testun' amgen a chyd-ddibynnol, gyda chwmni theatr Quarantine: Materion a thiriogaeth sy'n ymwneud â gweithio gyda 'arbenigwyr bob dydd', perfformwyr heb eu hyfforddi, gan greu esthetig gwrth theatraidd, theatraidd iawn, amgylcheddau perthynol, ac awydd i greu 'sefyllfaoedd 'yn y gwaith sydd wedi ei leoli ar y ffin rhwng theatr a dawns. Mae integreiddio senograffeg perthynol o fewn greu a chomisiynu Theatr Opera / cerddoriaeth gyfoes.

Grwpiau Ymchwil

Cyhoeddiadau

Ladd, E, Banham, S, Brummer, L, Pelczynska, W, Vass, I, Cheuk Yin, M, Lee, J, Bergenheim, H, Gosheven, G & Sandys, K, It Will Come Later, 2018, Performance.
Banham, S, Summer, Autumn, Winter, Spring, 2016, Performance.
Banham, S, The Golden Dragon, 2016, Performance.
Banham, S, Dawns Ysbrydion, 2015, Design.
Banham, S 2015, 'Maybe we will understand it once we’ve made it…', Theatre and Performance Design, vol. 1, no. 1-2, pp. 94-106. https://doi.org/10.1080/23322551.2015.1024951
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil