Cledwyn, 0.25

Ystafell Skype i Fusnes yn adeilad Cledwyn yw 0.25 - archebwch ar-lein.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Seddi: 8 (16 (+5 sedd ychwanegol) yn flaenorol)

Math o ystafell: ysteafell seminar / ystafell fideo-gynadledda

Maint yr ystafell: 40 m² (8m hyd x 5m lled)

Llenni blacowt

Bachau cotiau

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i’r adeilad trwy’r drysau awtomatig ar y chwith. Trowch i’r chwith yn syth – bydd y drws o’ch blaen.

Offer

Cyfrifiadur safonol ()

Microffon

Seinyddion

Offer fideo-gynadledda

Ryngrwyd a mynediad i rwydwaith PAU

Meddalwedd Panopto i recordio darlithoedd

2 unedau arddangos weledol

1 taflunydd data

Ffôn mewnol