Cledwyn, 0.21

Mae 0.21 wedi’i lleoli ar y llawr daear yn adeilad Cledwyn.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 4 (13 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell darlithfa

Maint yr ystafell: tbc m² (tbcm hyd x tbcm lled)

Bleinds arferol

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i adeilad Cledwyn trwy’r drysau dwbl awtomatig a throwch i’r dde. 0.21 yw’r ystafell gyntaf ar y dde.

Offer

Cyfleusterau dysgu safonol (dim goleuadau addasadwy) 

1 taflunydd data

1 bwrdd gwyn