Cledwyn, 0.28

Mae 0.28 yn adeilad Cledwyn ar gampws Penglais. Mae’r adeilad hwn drws nesaf i IBERS a gyferbyn â’r Ganolfan Croesawu Myfyrwyr.

Bydd y cynllyn a'r dodrefn ym 2020-2021 yn wahanol i beth sydd ar y tudalen yma oherwydd y mesurau ymbellahu cymdeithasol sydd mewn lle. Cliciwch ar y mân-lun i weld llun maint llawn.

Manylebau

Nifer y seddi: 11 (20 yn flaenorol)

Math o ystafell: ystafell gyfrifiaduron

Maint yr ystafell: 69 m² (6m hyd x 11.5m lled)

Bleinds blacow

Hygyrchedd

Symudedd: ystafell gwbl hygyrch ar y llawr daear

Cyfarwyddiadau

Ewch i mewn i Adeilad Cledwyn trwy’r brif fynedfa ac ewch i lawr y coridor ar eich chwith. Mae 0.28 wedi’i lleoli yng nghefn yr adeilad, ar yr ochr dde.

Offer

Cyfrifiadur safonol

Meddalwedd Panopto i recordio darlithoedd

Microffon

Seinyddion

1 taflunydd data

Ffôn mewnol

3 bwrdd gwyn