Llety

Gwarant o Lety i Fyfyrwyr y Flwyddyn 1af!*

Mae pob llety yn gymuned fyrlymus a’i gymeriad ei hun, sy’n cynnig lle diogel lle gallwch gymdeithasu, astudio ac ymlacio.

Edrychwch ar ein Taith Llety 360°

Yn Aberystwyth, rydym yn falch o'r gymuned fywiog y mae ein myfyrwyr yn ei mwynhau yn ein neuaddau. Rydym n cynnig amrywiaeth o steiliau a lleoliadau fel y gallwch ddod o hyd i'r ardal sy'n addas ar eich cyfer chi, gyda'r mwyafrif o breswylfeydd o fewn taith cerdded fer i'r campws. Mae symud i Brifysgol yn gam mawr i chi, a dyma pam rydym am eich helpu i wneud y trawsnewidiad mor hwylus â phosib.

Yn 2020, bydd Neuadd Pantycelyn ar ei newydd wedd yn agor ei drysiau ac yn galon i gymuned myfyrywr Cymraeg Aberystwyth. Bydd yr adeilad eiconig yn 'gartref-oddi-cartref' i fyfyrwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt ac yn darparu llety o'r radd flaenaf i 200 o fyfyrwyr. mewn ystafelloedd ensuite. Darllenwch mwy am yr neuadd preswylfa ar ein tudalennau arbennig Pantycelyn. 

Edrychwch ar ein taith llety 360° ac am fwy o wybodaeth am ein llety darganfyddwch ein tudalennau wefan.

 

Pam byw gyda ni?

 • Dim ond £100 o Ffi Derbyn i'w dalu
 • Yr holl filiau ynni yn gynwysedig
 • Rhyngrwyd gwifredig a di-wifr cyflymder uchel yn gynwysedig
 • AELODAETH blatinwm rad ac am ddim yn y Ganolfan Chwaraeon er budd eich iechyd a'ch lles
 • Yswiriant yn gynwysedign
 • Help a chymorth 24/7 - Gan gynnwys derbynfa wedi'i staffio
 • Canolfannau dysgu 24/7 o fewn cyrraedd yn hawdd i'ch llety
 • Adnoddau golchi dillad ar y safle
 • Lleoliad cyfleus yn agos i'r adnoddau academaidd ac adnoddau'r campws, yn ogystal â chanol y dref
 • Cynlluniau talu ar gael ar gyfer ffioedd llety
 • Cytundebau Trwydded Sengl - nid cyd ac unigol (felly nid ydych chi'n gyfrifol am dalu rhent pobl eraill) ac nid oes angen 'Gwarantwyr'
 • Dewis i fyw gyda'ch ffrindiau mewn fflatiau/tai sydd â rhwng 2 a 10 o ystafelloedd gwely
 • Amrywiaeth o hydoedd trwyddedau a llety haf y Brifysgol ar gael

*I fod yn gymwys am warant o le rhaid i chi sicrhau bod eich cais yn cael ei dderbyn erbyn 1 Awst yn y flwyddyn mynediad a’ch bod yn ymateb i’r cynnig o lety erbyn y dyddiad olaf a nodir yn y Cynnig Llety. Nodwch fod lle mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol neu a reolir ganddi yn cael ei warantu, ond nid y math penodol o ystafell neu leoliad.

Gweler ein Polisi ar Flaenoriaethau am wybodaeth ychwanegol.

Llety 360s:

Mae pob llety yn gymuned fyrlymus a’i gymeriad ei hun, sy’n cynnig lle diogel lle gallwch gymdeithasu, astudio ac ymlacio: