Lleoliad

O gampws Penglais dyw hi’n ddim o dro i lawr y rhiw i dref lan môr hanesyddol Aberystwyth, sy’n aml yn cael ei galw’n brifddinas ddiwylliannol Cymru.

Yma yn Aber mae staff a myfyrwyr o dros 100 o wledydd, ac mae’n ganolfan gosmopolitan gyfeillgar. Fe welwch enwau cyfarwydd y stryd fawr ochr yn ochr â siopau a chaffis annibynnol a’r Farchnad Ffermwyr sydd wedi ennill gwobrau. Mae yma gymuned glos, ac ar ôl dod yma, mae llawer o’n myfyrwyr yn teimlo nad ydynt byth eisiau gadael.

Ac mae'r fro o gwmpas Aberystwyth mor hardd. Rhwng mynyddoedd y Canolbarth a glannau Bae Ceredigion, mae'n dirwedd brydferth o fryniau tirion, dyffrynnoedd, traethau a'r môr. Ac nid yw parciau cenedlaethol enwog Eryri a Sir Benfro yn bell, chwaith.

Mae Aberystwyth yn dref brifysgol fywiog a byrlymus sy'n ail gartref i 9,000 o fyfyrwyr - sy'n dyblu maint y boblogaeth! Drwy gydol y flwyddyn mae ei strydoedd yn llawn o fyfyrwyr o bedwar ban byd neu'n fwrlwm o dwristiaid - yn mwynhau golygfeydd Aberystwyth ac yn creu teimlad eangfrydig i'r gymuned Gymreig hon ar lan y môr. Dyna pam y cawsom Wobr Arian yn y categori 'Rhyngwladol' yng Ngwobrau Dewisiadau Myfyrwyr WhatUni 2017.

Mae'r adeiladau, sy'n glytwaith o bensaernïaeth Fictoraidd llawn lliw a chymeriad, yn cydweddu â'r dirwedd, yn edrych dros ehangder y prom 2km ei hyd. Yma mae myfyrwyr, pobl leol ac ymwelwyr yn cymysgu â gilydd yn cerdded, loncian neu feicio heibio.

Yn ôl yr hen draddodiad, mae myfyrwyr ac ymwelwyr yn 'cicio'r bar' ymhen gogleddol y prom wrth odre'r Graig Glais - neu Gonsti - wrth fynd am dro yn yr awyr iach ar lan y môr.

Mae digon i'w wneud o gwmpas y dre a'r tu hwnt. O fynd am dro o gwmpas y siopau bychain niferus a siopau'r stryd fawr, y caffis a'r bwytai - i archwilio'r atyniadau lleol, sef y Llyfrgell Genedlaethol, Rheilffordd y Graig, y Prom a'r Bandstand, yr Hen Goleg, Adfeilion y Castell, yr Harbwr a mwy.

Cewch ddewis o'r tri thraeth hardd yma: Traeth y Gogledd (sydd wedi ennill y faner las), Traeth y De, a Thraeth Tan-y-bwlch, i chi gael tynnu'ch esgidiau, teimlo'r tywod dan draed, ac os ydych chi'n lwcus, efallai y gwelwch y dolffiniaid. Ac yn yr haf, gallwch fwynhau gwylio'r machlud bendigedig o flaen tân bach neu farbeciw.

Y tu allan i Aberystwyth mae digonedd o leoliadau awyr agored gwych fel Blwch Nant yr Arian a hen ystad yr Hafod lle y cewch grwydro'r coedwigoedd, dringo'r bryniau neu feicio i lawr llethrau'r llwybrau beiciau mynydd. Os ydych chi wrth eich bodd â'r triathlon, syrffio, ceiacio neu ddringo mynyddoedd - ni fydd byth angen mynd ymhell i wneud yn fawr o'ch amser hamdden.

Wrth gwrs, mae llawer o chwaraeon a chymdeithasau eraill yma i'r myfyrwyr eu mwynhau. Gyda mwy na 50 o glybiau chwaraeon cystadleuol ac amrywiaeth eang o fwy na 100 o gymdeithasau, ynghyd â lleoliad unigryw Aberystwyth, dyma'r cefndir delfrydol i rannu diddordebau, tyfu mewn cymuned a gwneud ffrindiau am oes.

Aberystwyth oedd y dref gyntaf yng Nghymru i ennill y Faner Borffor uchel ei bri am gynnig bywyd nos croesawgar a diogel. Mae'r bywyd nos bywiog hefyd yn darparu adloniant gwych gyda Chanolfan y Celfyddydau, Undeb y Myfyrwyr, y Pier, a dewis eang o fariau a thafarndai (52 i gyd!), clybiau nos a mwy - i gyd yn agos at ei gilydd. Gallwch fwynhau noson o gerddoriaeth fyw, sioe comedïwr, noson allan gyda ffrindiau, a mwy.

Dewch i fod yn rhan o'n cymuned academaidd sy'n rhoi cyfle i chi i archwilio cyfleoedd newydd ac yn meithrin meddwl craff, mewn amgylchedd heb ei ail.