Cyfleoedd Byd-eang

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyfle oes i chi astudio, gwirfoddoli neu weithio mewn gwlad arall, am flwyddyn academaidd, semester sengl neu ychydig wythnosau yn y gwyliau. Archwiliwch ddiwylliannau eraill, heriwch eich hun a chasglwch brofiadau a fydd yn helpu gyda'ch gyrfa.

Mae yna sawl mantais o astudio dramor fel rhan o'ch gradd , gan gynnwys:

  • Gwella eich CV
  • Datblygu eich sgiliau iaith
  • Ennill persbectif pellach ar eich pwnc gradd.