Chwaraeon

Mae gan y Brifysgol adnoddau chwaraeon heb eu hail.

Mae rhywbeth i bawb, gan gynnwys cae 3D â llifoleuadau, pwll nofio a sawna, campfa a champfa pwysau rhydd, ystafell sbinio, ystafell ddawns, wal ddringo, a thros 50 erw o feysydd chwarae a llawer mwy.

Darganfyddwch fwy ar dudalennau Chwaraeon y Brifysgol:

Adnoddau
Aelodaeth Myfyrwyr

Yn ogystal â gweithgareddau’r Ganolfan Chwaraeon, cofiwch edrych ar Glwb Chwaraeon y Brifysgol - fe allai fod yn gyfle i gymdeithasu y tu allan i’ch cwrs academaidd.

Chwaraeon yn Nhref Aberystwyth

‌Mae tref Aberystwyth hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon a chlybiau. Mae gan Aberystwyth nifer o glybiau chwaraeon dŵr, cyrtiau tennis, lawnt fowlio, parciau sglefrio a llawer mwy. Gweler rhestr gynhwysfawr o'r Clybiau a Chymdeithasau sydd ar gael yn ac o amgylch Aberystwyth.