Undeb y Myfyrwyr

Grŵp o fyfyrwyr tu allan i'r Undeb Myfyrwyr

Rydyn ni am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth.

Wedi’i arwain gan fyfyrwyr a gyda chymorth gan dîm o staff, mae UMAber yn gweithio i sicrhau bod myfyrwyr Aber yn cael taith anhygoel, yn hapus, iach ac a'r grym i newid pethau, gyda ffrindiau oes a dyfodol disglair.

Fel Undeb Myfyrwyr rydym yn ymroddedig i:

 • Baratoi myfyrwyr ar gyfer eu hantur nesaf
 • Rhoi’r gair olaf i fyfyrwyr bob amser
 • Helpu myfyrwyr i fod mor hapus ac iach â phosibl
 • Tyfu ynghyd â’r myfyrwyr fel teulu Aber

 

Caiff yr addewidion hyn eu cyflawni drwy ddarparu amrywiaeth o fanteision a chyfleoedd i gymryd rhan i fyfyrwyr gan gynnwys:

 • Helpu myfyrwyr i gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau ac adeiladu cymunedau
 • 130 o Glybiau Chwaraeon a Chymdeithasau i fyfyrwyr – gan gynnwys Cymdeithas Myfyrwyr Uwchraddedig a chymdeithasau academaidd neu gyfle i ddechrau eich grŵp eich hun
 • Cefnogi, hyfforddi a gweithio gyda thros 300 o Gynrychiolwyr Academaidd i gael effaith gadarnhaol ar fyfyrwyr ar lefel cyrsiau
 • Cyngor cyfrinachol rhad ac am ddim, diduedd a chyfeillgar
 • Llais cynrychioladol i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
 • Cyfleoedd i fyfyrwyr ymgyrchu ar faterion sydd o bwys iddynt
 • Lleoedd i astudio, cyfarfod a chymdeithasu

 

Mae tîm yr Undeb hefyd yn cynnig cymorth a chynrychiolaeth annibynnol, boed hynny’n ymwneud â materion academaidd, lles neu ariannol, i fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol yn y Brifysgol. Ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth neu defnyddiwch y dolenni isod i lywio i rannau gwahanol o wefan Undeb y Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

 

Wythnos y Glas
Mae’r Undeb yn croesawu’r myfyrwyr newydd i gyd ag wythnos o weithgareddau, Wythnos y Glas. Darganfyddwch fwy yma.

Digwyddiadur
Darganfyddwch fwy am y digwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan Undeb y Myfyrwyr ar hyd y flwyddyn.

Cymdeithasau
Tîm Aber. Cewch wybod mwy am sut i gymryd rhan yn y Clybiau a’r Cymdeithasau a sut i wirfoddoli yma.

Cyfleusterau
Mae gennym gyfleusterau gwych yn yr Undeb - darganfyddwch fwy am ein siopau, cyfleusterau bwyta ac yfed.

Clybiau Chwaraeon
Darganfyddwch fwy am y clybiau chwaraeon a chymdeithasau sydd ar gael yma ym Mhrifysgol.

Cyngor
Darganfyddwch fwy am y cymorth a chefnogaeth mae’r Undeb yn cynnig ar faterion a all effeithio ar fyfyrwyr.