Rheoli Cofnodion

Mae Polisi Rheoli Cofnodion Prifysgol Aberystwyth yn amlinellu diben, ehangder a chyfrifoldebau’r Brifysgol wrth reoli ei chofnodion. Ceir gwybodaeth ragarweiniol am egwyddorion rheoli cofnodion yma. Mae’r Brifysgol yn darparu Storfa Gofnodion Ganolog i gadw eich cofnodion. Ceir rhagor o fanylion am gymhwyso’r polisi rheoli cofnodion yma:

Rheoli E-bost
Glanhau Disgiau

Ma pa mor hir i gadw cofnodion yn rhan bwysig o reoli cofnodion y Brifysgol.

Mae pa mor hir i gadw cofnodion yn rhan bwysig o reoli cofnodion y Brifysgol.

Mae rheolaeth gwahanol ddosbarthiadau o gofnodion wedi'i dogfennu mewn amserlen cadw, y gellir gweld disgrifiad ohoni yma. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ein hamserlen cadw sefydliadol, ac mae'r adrannau gorffenedig ar gael yma: