Archifau

Mae gan Brifysgol Aberystwyth amrywiaeth fawr ac eang o ddeunyddiau archifol, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt naill ai wedi cael eu casglu gan y Brifysgol i gynorthwyo ei hymchwil a’i dysgu neu wedi cael eu rhoi i’r Brifysgol. Mae archif fawr o gofnodion a grëwyd gan y Brifysgol yn bodoli hefyd, gan gynnwys deunydd cynnar sy’n ymwneud â sefydlu’r Brifysgol ym 1872.

Noder, er y gall eitemau yn archifau’r Brifysgol gynnwys eitemau o ddiddordeb achyddol, nid ydym yn cynnig adnodd chwilio achyddol ac ni all y staff ymgymryd â chwiliadau o’r fath. Mae’n ddrwg gennym na allwn ymgymryd ag unrhyw ymchwil eang sy’n ymwneud â’n harchifau, ond byddem yn barod i roi cymorth i alluogi i ymchwilwyr ddefnyddio ein casgliadau yn effeithiol.

Gwybodaeth i Ddarllenwyr

Ffotograffau anhysbys

Casgliadau