A allaf wneud cais am y Fisa Llwybr Graddedig?

Mae'n bosibl y gall myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy'n cwblhau eu cyrsiau yn llwyddiannus wneud cais am Fisa i Raddedigion. Bydd y tîm Cydymffurfiaeth yn rhoi gwybod i UKVI eich bod yn gymwys, yn y bôn, ar gyfer y math yma o fisa. Cewch eich hysbysu gan y tîm Cydymffurfiaeth eich bod yn gymwys, yn y bôn, ar gyfer y fisa a byddwn yn cadarnhau a ydym wedi rhoi gwybod am hynny i UKVI.

Dim ond os nad ydych yn bwriadu parhau â'ch astudiaethau mewn prifysgol yn y Deyrnas Unedig y dylech wneud cais am y fisa hwn. Os byddwch yn ymgeisio ac yn cael Fisa i Raddedigion, ni allwch astudio na chael eich cofrestru mewn prifysgol yn y DU.

Gall y Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol immigrationadvice@aber.ac.uk eich cynorthwyo gyda'ch cais.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.aber.ac.uk/en/sscs/visa-support-advice/post-study/graduate-route/