A gaf i ddychwelyd adref i ysgrifennu fy nhraethawd hir (Myfyrwyr Uwchraddedig a Addysgir)?

Os hoffech ysgrifennu traethawd hir eich gradd Meistr o'ch cartref, bydd angen i’ch adran gymeradwyo hynny. Dim ond os ydych wedi bod yn bresennol yn yr holl sesiynau dysgu gofynnol, eich bod wedi cwblhau'r holl waith labordy gofynnol a’ch bod wedi trafod â’ch goruchwyliwr sut y gellir sicrhau goruchwyliaeth o bell y bydd eich adran yn cymeradwyo’r cais.

Os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo, bydd angen ichi roi gwybod i'r Swyddfa Gydymffurfiaeth a darparu copi o’r cadarnhad bod eich awyren yn hedfan cyn ichi adael y Brifysgol. Bydd y Brifysgol yn tynnu eich nawdd yn ôl a bydd eich fisa yn dod i ben. Er y bydd eich fisa yn dod i ben, byddwch yn parhau i fod yn fyfyriwr tan ddiwedd eich cofrestriad.

**Ni fyddwch yn gallu dychwelyd i'r DU ar eich Fisa Myfyriwr ar ôl i’ch nawdd gael ei dynnu'n ôl. Mae hyn hefyd yn golygu na fyddwch yn gymwys i wneud cais am Fisa Llwybr Graddedig

**Dylech wirio telerau unrhyw fenthyciad/ysgoloriaeth y gallech fod yn ei derbyn i sicrhau eich bod yn bodloni’r amodau hynny.