Gwybodaeth Bwysig i Fyfyrwyr

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Gwybodaeth Bwysig i Fyfyrwyr

Mae Prifysgol Aberystwyth ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu Siarter y Myfyrwyr sy’n nodi’n glir yr hyn y gall y Brifysgol, UMAber a’r myfyrwyr ddisgwyl oddi wrth ei gilydd. Mae copi o’r Siarter hon ar gael ar: https://www.aber.ac.uk/cy/student/charter/

  • 1. Eiddo
  • 2. Eiddo Deallusol
  • 3. Undeb y Myfyrwyr
  • 4. Llungopïo Deunydd Hawlfraint
  • 5. Cofrestru Etholiadol
  • 6. Gorymdeithiau
  • 7. Canllawiau i Fyfyrwyr ar Ddefnyddio Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol
  • 9. Hepgor neu Gamliwio Gwybodaeth o Bwys wrth Wneud Cais neu ar ôl Cofrestru