Gwybodaeth Bwysig i Fyfyrwyr

Mae Prifysgol Aberystwyth ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu Siarter y Myfyrwyr sy’n nodi’n glir yr hyn y gall y Brifysgol, UMAber a’r myfyrwyr ddisgwyl oddi wrth ei gilydd. Mae copi o’r Siarter hon ar gael ar:

https://www.aber.ac.uk/cy/student/charter/

 • 1. Cynnydd Academaidd
 • 2. Hyd y Cwrs
 • 3. Eiddo
 • 4. Preswylfeydd
 • 5. Gadael am y Gwyliau a Dod yn ôl ar ôl y Gwyliau
 • 6. Arholiadau Chanlyniadau
 • 7. Arholiadau Atodol
 • 8. Eiddo Deallusol
 • 9. Undeb y Myfyrwyr
 • 10. Materion Iechyd
 • 11. Cymorth i Fyfyrwyr
 • 12. Gwasanaethau Campws
 • 13. Cyngor Gyrfaoedd
 • 14. Llungopïo Deunydd Hawlfraint
 • 15. Llogi Ystafelloedd
 • 16. Post
 • 17. Cofrestru Etholiadol
 • 18. Gorymdeithiau
 • 19. Gohirio Taliadau
 • 20. Anabledd/Gwahaniaethau Dysgu Penodol/Cyflyrau Iechyd (gan gynnwys materion Iechyd Meddwl)
 • 21. Cod Ymarfer Rhyddid Mynegiant
 • 22. Canllawiau i Fyfyrwyr ar Ddefnyddio Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol
 • 23. Canllawiau ar gyfer ymdrin ag aflonyddu neu fwlio
 • 26. Hepgor neu Gamliwio Gwybodaeth o Bwys wrth Wneud Cais neu ar ôl Cofrestru
 • 27. Datganiad ar Gyfrinachedd
 • 28. Problemau gyda'r Gyfraith neu Euogfarnau Troseddol