Gwybodaeth Bwysig i Fyfyrwyr

Mae copi pdf o'r adran hon ar gael i'w lawrlwytho: Gwybodaeth Bwysig i Fyfyrwyr

Mae Prifysgol Aberystwyth ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu Siarter y Myfyrwyr sy’n nodi’n glir yr hyn y gall y Brifysgol, UMAber a’r myfyrwyr ddisgwyl oddi wrth ei gilydd. Mae copi o’r Siarter hon ar gael ar: https://www.aber.ac.uk/cy/student/charter/

 • 1. Eiddo
 • 2. Preswylfeydd
 • 3. Eiddo Deallusol
 • 4. Undeb y Myfyrwyr
 • 5. Materion Iechyd
 • 6. Cymorth i Fyfyrwyr
 • 7. Y Swyddfa Llety
 • 8. Cyngor Gyrfaoedd
 • 9. Llungopïo Deunydd Hawlfraint
 • 10. Llogi Ystafelloedd
 • 11. Post
 • 12. Cofrestru Etholiadol
 • 13. Gorymdeithiau
 • 14. Gohirio Taliadau
 • 15. Anabledd/Gwahaniaethau Dysgu Penodol/Cyflyrau Iechyd (gan gynnwys materion Iechyd Meddwl)
 • 16. Cod Ymarfer Rhyddid Mynegiant
 • 17. Canllawiau i Fyfyrwyr ar Ddefnyddio Safleoedd Rhwydweithio Cymdeithasol
 • 18. Canllawiau ar gyfer ymdrin ag aflonyddu neu fwlio
 • 21. Hepgor neu Gamliwio Gwybodaeth o Bwys wrth Wneud Cais neu ar ôl Cofrestru
 • 22. Datganiad ar Gyfrinachedd
 • 23. Problemau gyda'r Gyfraith neu Euogfarnau Troseddol