Cofnodion Myfyrwyr Dysgu o Bell

Cofrestru

Ar ddechrau pob blwyddyn academaidd byddwn yn gofyn fewngofnodi i'ch Cofnod Myfyriwr ar y we er mwyn cymryd rhan yn y Cofrestru Ar-lein. Bydd manylion pellach yn cael eu hanfon trwy ebost yn ystod mis Gorffennaf. Mae cofrestru blynyddol yn angenrheidiol er mwyn parhau yn fyfyriwr yn y Brifysgol, ac ni ellir cwblhau unrhyw gredydau heb fod yn fyfyriwr cofrestredig.  Ceir hyd i canllawiau ar gyfer cofrestru ar-lein yma.

Newid Cynllun Gradd

Rhaid i chi lenwi Ffurflen Newid Cofrestriad sydd ar gael drwy'r ddolen ar eich Cofnod Myfyriwr ar y we. Mae modd cael copi hefyd gan eich adran neu gan y Cofrestrfa Academaidd. Dylech gasglu llofnod yr adran a llofnodi'r ffurflen eich hun cyn ei danfon i'r Cofrestrfa Academaidd (cyfeiriad isod) er mwyn gweithredu arni. Am unrhyw ymholidau ynglŷn â modiwlau, cysylltwch gyda’ch Adran Academaidd.

Newid eich Cyfeiriad, Enw neu Fanylion Personol eraill

Gallwch newid eich cyfeiriad a'ch manylion personol ar-lein drwy eich Cofnod Myfyriwr ar y we drwy defnyddio'r ddolen 'Personol' ar ben y eich tudalen 'Cartref'. Gallwch newid y rhan fwyaf o'ch manylion personol yn syth yn ôl yr angen, oni bai am newid enw: efallai y bydd angen i'r Cofrestrfa Academaidd (Cofnodion myfyrwyr Dysgu o Bell) weld dogfen brawf ar gyfer yr enw newydd. Os oes angen hyn byddwn yn gofyn i chi amdano.

Tynnu’n Ôl yn barhaol neu am gyfnod penodol

Os ydych yn ystyried tynnu’n ôl o’r Brifysgol yn barhaol neu am gyfnod penodol, bydd angen i chi wneud cais am gyfarfod gyda’ch adran academaidd, a hynny trwy eich cofnod myfyriwr ar-lein. Yn achos myfyrwyr Dysgu o Bell, bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal dros y ffôn gan amlaf. Bydd yn gyfle i chi drafod y sefyllfa gydag aelod o staff yr adran, ac i dderbyn cyngor ynglŷn ag opsiynau posibl. Yn dilyn y cyfarfod, os ydych wedi datgan eich bod yn bwriadu gwneud cais i dynnu’n ôl, bydd yr adran yn caniatau mynediad i’r ffurflen tynnu’n ôl ar-lein, er mwyn i chi gwblhau’r cais. Byddwch hefyd yn derbyn cadarnhad eich bod wedi tynnu’n ôl yn dilyn penderfyniad terfynol gan eich Adran/Athrofa.

Hysbysu Problem ar eich Cofnod Myfyriwr

Os ydych am ein hysbysu bod gwall ar eich Cofnod Myfyriwr ac nad ydych yn gallu ei newid eich hunan, dylech gysylltu â'r Cofrestrfa Academaidd drwy glicio'r ddolen 'hysbysu problem' ar waelod eich y dudalen, neu anfon ebost at dlrstaff@aber.ac.uk

Os oes angen cyngor arnoch ynglŷn â'ch cofnod myfyriwr dylech gysylltu â ni drwy e-bost at dlrstaff@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622256